دختران بسکتبالیست مسلمان

با درخشش بانوان ورزشکار کشورمان در میادین بین المللی؛

بسکتبال زنان مسلمان با حکم فیبا در انزوا

بسکتبال بانوان کشورمان سال هاست که از حضور در رقابت های بین المللی محروم مانده است. این محرومیت به دلیل حجاب اسلامی بانوان بسکتبالیست ایران از سوی فیبا مطرح شده است.