دختران تالوکار

برترین های تالو بانوان در شش فرم مشخص شدند

با آغاز رقابت های ووشو قهرمانی بانوان کشور در بخش تالو، برترین ها در شش فرم مشخص شدند.

رقابت های ووشوی قهرمانی بانوان کشور برگزار شد

رقابت های ووشوی قهرمانی بانوان کشور در رده سنی جوانان از امروز 25 بهمن در آکادمی ووشوی فدراسیون آغاز شده است.