دختران تکواندو کار

رقبای نمایندگان ایران در گرند پری تکواندو

مرحله اول مسابقات گرندپری (G4) با حضور ۲۴۵ تکواندوکار در ۴ وزن المپیکی زنان و مردان از روز گذشته (جمعه) با مبارزات تکواندوکاران اوزان ۵۸- و ۸۰- کیلوگرم مردان و ۴۹- کیلوگرم زنان در شهر مسکو روسیه آغاز شده است.

مسابقات جایزه بزرگ ۲۰۱۵ – روسیه

در مرحله اول مسابقات جایزه بزرگ (G4) که با حضور ۲۴۵ تکواندوکار در ۴ وزن المپیکی زنان و مردان از روز گذشته (جمعه) در شهر quotation mark مسکو quotation mark روسیه آغاز شد