دختران جودوکار

آقایی: آرزویم شرکت در مسابقات جهانی است

دنیا آقایی بانوی جودو کار ۲۱ ساله ایرانی است که توانسته در مسابقات قهرمانی آسیایی لبنان در وزن ۶۳- کیلوگرم به مقام قهرمانی برسد