دختران دانشجو شطرنج باز

نتایج دور دوم مسابقات شطرنج قهرمانی دانشجویان جهان

در ادامه رقابت های شطرنج قهرمانی دانشجویان جهان، تیم کشورمان در دور دوم این رقابت ها به مصاف رقبای خود رفت.