دختران دوومیدانی ایران در باکو

مسابقات دختران دوومیدانی ایران در باکو حاشیه‌ساز شد

الناز کمپانی، مریم طوسی و مریم محبی سه دونده موفق کشورمان هستند که در رقابت‌های دوومیدانی آذربایجان شرکت کرده بودند. اما حضورشان در این رقابت‌ها آنهم با هزینه شخصی با حاشیه همراه شد.