دختران دوچرخه سوار

دختران رکابزن کشورمان با ناکامی در مسابقات آسیایی به کار خود پایان دادند

در ادامه رقابت های دوچرخه سوارری قهرمانی آسیا، بانوان رکابزن کشورمان در دو ماده کایرین و امنیوم به مصاف رقبای خود رفتند که در نهایت با ناکامی به کار خود در این مسابقات پایان دادند.

بانوی دوچرخه سوار ایرانی در ماده دور امتیازی هفتم آسیا شد

دختر رکابزن ایران در ماده دور امتیازی مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا رده هفتم را از آن خود کرد.