دختران روئینگ سوار

بانوان قایقران عازم کیش شدند

چهاردهمین مرحله از اردوی آمادگی تیم ملی روئینگ بانوان ایران از امروز 23 دی ماه به میزبانی جزیره کیش آغاز شد.