دختران فوتبالیست عراقی

حضور دختران فوتبالیست ایرانی در لیگ عراق

دختران فوتبالیست کشورمان با حجابشان در تمام عرصه ها باعث افتخار ورزش بانوان ایران هستند. این روزها نیز پنج تن از شیردختران فوتبالیست ایرانی از فرصت تعطیلی لیگ برتر فوتبال بانوان بهره برده و به لیگ فوتبال زنان عراق پیوسته اند.