دختران نوجوان

همگام با ورزش بانوان؛

قزوین به دور بعد رقابت های بسکتبال دختران نوجوان کشور صعود کرد

تیم دختران نوجوانان قزوین به دور یک هشتم رقابت های قهرمانی کشور صعود کرد، همچنین تیم بسکتبال نوجوانان استان خراسان از حضور در این رقابت ها انصراف داد.