دختران پینگ‌پنگ‌باز

درخشش دختران پینگ‌پنگ‌باز کشورمان در رقابت های آزاد بین المللی قطر

در ادامه رقابت های تنیس روی میز آزاد بین المللی نوجوانان و جوانان قطر، دیشب دوم اسفند ماه در دوحه پیگیری شد.