دختران یخ نورد

پایان کار دختر یخ نورد ایران در مسابقات جام جهانی

در ادامه رقابت های جام جهانی یخ نوردی، زینب کبری موسوی به مصاف رقبای خود رفت.