دختری که با یک دست کوهنوردی می‌کند

سیاناق، دختری که با یک دست کوهنوردی می‌کند

سیاناق دختر کوه نوردی است که تنها با داشتن یک دست به زیبایی کوهنوردی می‌کند. او به همراه مادرش موفق شده بعضی از کوه های اروپا را فتح کند.