دختر اسکیت باز ایران

مرگ دختر اسکیت باز ایران در یک سانحه رانندگی

نسترن علوی، دختر اسکیت باز ایران در حادثه واژگونی اتوبوس در خراسان رضوی جان خود را از دست داد.