دختر المپیکی سوری که جان 20 نفر را نجات داد

داستان دختر المپیکی سوری که جان ۲۰ نفر را نجات داد

شناگر پناهنده سوری در آلمان موفق شد سهمیه المپیک بگیرد و حالا امیدوار است در ریودوژانیرو بتواند مدال بگیرد