دختر تنیسور ایران

دختر تنیسور ایرانی مجوز حضور در راند سوم تنیس سطح دو آسیا را کسب کرد

مهتا خانلو در دومین دیدار خود در این هفته با حریفی از کشور بنگلادش به رقابت پرداخت که در پایان توانست حریف خود را مغلوب کند.