دختر تنیسور ایرانی

عضویت دختر تنیسور ایرانی در تیم منتخب گروه دو آسیا

مهتا خانلو، دختر تنیسور کشورمان با دعوت فدراسیون جهانی تنیس به عضویت تیم منتخب گروه دو آسیا در آمد. وی در رقابت های سطح یک آسیا شرکت خواهد کرد.

شکست صادق وزیری در دومین دیدار مسابقات بین المللی تنیس کنیا

در ادامه رقابت های تنیس بین المللی کنیا صدف صادق وزیری مقابل تنیسوری از لهستان متوقف شد.