دختر تیرانداز

خدمتی طلای مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا را از آن خود کرد

در ادامه رقابت های تیراندازی قهرمانی آسیا، نجمه خدمتی در ماده تفنگ بادی 10 متر توانست مدال طلای این مسابقات را از آن خود کند.