دختر شطرنج باز

خادم الشریعه همچنان در صدر برترین شطرنج بازان زن ایران

با اعلام فدراسیون جهانی شطرنج، برترین های این رشته در بخش های مختلف ( استاندارد، سرعت و برق آسا) معرفی شدند.