دختر موتور سوار ایرانی

در گفت‌وگوی " ورزش بانوان " با بهناز شفیعی مطرح شد؛

مقایسه دختر موتور سوار ایرانی با پهلوان تختی!

وقتی به عنوان بایکر نمونه از طرف دولت ایتالیا به فستیوال موتور سواری دعوت شدم خیلی ها عنوان بایکر نمونه را با قهرمان اشتباه گرفتند نمونه یعنی الگو و اسطوره مثل پهلوان تختی که اسطوره کشتی ایران باقی ماند.