دختر والیبالیست ایرانی

داستان تلخ خودکشی دختر والیبالیست ایرانی

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان نکاء، ضمن تکذیب شایعات مربوط به علت ورود والیبالیست جوان به خانه متهم، علت ورود وی را اغفال مقتول خواند.