دختر پرسپولیسی

دختر جنجالی پرسپولیسی کنار علی کریمی+عکس

دختر پرسپولیسی که در ورزشگاه مشهور شد کنار علی کریمی عکسی به یادگار گرفت.