دختر کشتی‌گیر

مرگ مشکوک دختر کشتی‌گیر به دست پدرش

مادر ریم مجدی دختر کشتی گیر 16 ساله مصری بعد از فوت دخترش در یک سانحه رانندگی مدعی شده همسرش با پرت کردن ریم ار داخل اتومبیل به بیرون باعث کشته شدن دخترشان شده است.