دختر یخنورد

دختر یخ نورد ایرانی امروز در مسابقات جام‌جهانی به مصاف حریفان خود می‌رود

رقابت های جام جهانی یخنوردی امروز در رشته سختی با شرکت زینب کبری موسوی برگزار می شود.