دختر 16 ساله

پس از جدایی از ایرینا شایک؛

کریستیانو رونالدو به دنبال نامزد می‌گردد

رونالدو ماجراهای غریبی در یافتن نامزد دارد و پس از جدایی از ایرینا شایک واقعا سردرگم است.اکنون یک دختر 16 ساله برزیلی ادعا می کند که از رونالدو درخواست دریافت کرده است.