درياچه آزادي

از هفتم مهرماه؛

تمرینات تیم ملی اسلالوم بانوان آغاز می شود

دومين مرحله اردوي آمادگي تيم ملي اسلالوم آبهاي خروشان بانوان از فردا 7 مهرماه در درياچه آزادي و رودخانه کرج برگزار مي شود.