دزفول

بانوان ووشوکار دزفول سالن تمرین ندارند

رئیس هیات ووشو دزفول گفت: بانوان ووشوکار شهرستان دزفول از داشتن سالن تمرین استاندارد محروم اند. و به ناچارسالن ورزشی غیر مرتبط اجاره می‌کنند.