دعوت روسیه از تیم قهرمان لیگ برتر والیبال بانوان

در پی عملکرد فوق العاده تیم گاز تهران؛

دعوت روسیه از تیم قهرمان لیگ برتر والیبال بانوان

با توجه به عملکرد خوب تیم والیبال گاز تهران، از این تیم در سال 95 برای شرکت در تورنمنت روسیه دعوت به عمل آمده است.