دور نهایی سافت بال بانوان

آغاز مرحله نهایی لیگ سافت بال بانوان کشور

در ادامه رقابت های سافت بال بانوان کشورمان، دور نهایی این مسابقات روزهای 16 و 17 اردیبهشت ماه، به میزبانی هیأت انجمن های ورزشی استان تهران و در محل زمین شماره چهار مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار خواهد شد.