دوسلدورف

در ادامه مسابقات جایزه بزرگ دوسلدورف؛

برترین زنان جودوکار پنج وزن نخست گرند پری آلمان مشخص شدند

مسابقات جایزه بزرگ آلمان که از روز جمعه 30 بهمن آغاز شده بود با مشخص شدن نفرات برتر پنج وزن نخست پیگیری شد.