دومینیکا سیبولکووا

دومینیکا سیبولکووا قهرمان تنیس فینال ۲۰۱۶ تور WTA سنگاپور شد

در فینال مسابقات تنیس مسترز فینال 2016 تور WTA زنان دومینیکا سیبلکووای اسلواک با شکست تنیسور شماره یک زنان جهان به عنوان قهرمانی دست یافت.