دونده زن روس

بدنبال تست گیری مجدد کمیته بین المللی المپیک؛

دونده زن روس از قهرمانی المپیک لندن خلع شد

یولیا زاراپووا دونده روس که عنوان قهرمانی المپیک لندن را در کارنامه داشت بعد از تست گیری مجدد از مقام قهرمانی خود خلع شد.