دوومیدانی آغاز فصل بانوان

نتایج کامل رقابت های دوومیدانی آغاز فصل بانوان

در جریان رقابت‌های دوومیدانی آغاز فصل قهرمانی بانوان کشور که در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار شد، تیم فارس «الف» با اعتراض به امتیازات محاسبه شده توسط کمیته داوران و برگزاری مسابقات، بر سکوی نخست ایستاد.