دوومیدانی ایران

حالِ دلِ این روزهای سپیده توکلی چطور است؟

در حالی که مربیان سپیده توکلی به دلیل مشکلات مالی از سمت خود استعفا کردند، فدراسیون دوومیدانی برای گرفتن مربی هیچ اقدامی انجام نداد. این بانوی رکورددار کشورمان در این شرایط دلسرد کننده تمرین نمی‌کند و مشغول مداوای آسیب دیدگی پاهایش است.