دوومیدانی داخل سالن بانوان

بانوان دوومیدانی آماده حضور در مسابقات کشوری داخل سالن می‌شوند

بانوان دوومیدانی کار کشورمان با حجاب اسلامی در مجموعه آفتاب تهران برای رقابت های قهرمانی کشور داخل سالن به مصاف یکدیگر می روند.