دوومیدانی مرحله کشوری

همگام با ورزش بانوان؛

کسب مدال طلای مسابقات دوومیدانی مرحله کشوری توسط دونده سیرجانی

آیدا جوادی دختر دونده زیرپوشش بهزیستی شهرستان سیرجان با کسب مدال طلای مسابقات دوومیدانی مرحله کشوری مورد استقبال گرم ورزش دوستان سیرجانی قرار گرفت.