دوچرخه‌سواری زنان در المپیک 2016

نتایج روز نخست مسابقات دوچرخه سواری جاده؛

هلندی‌ها مدال طلای دوچرخه‌سواری جاده را در المپیک تکرار کردند

آنا فن‌‌دربرگن برای نخستین بار به مدال طلا مسابقات دوچرخه‌سواری استقامت جاده دست یافت تا پس از المپیک لندن عنوان قهرمانی این ماده بار دیگر به یک هلندی برسد.