دوگانه رنان

با پایان رقابت های جایزه بزرگ دوگانه دبی؛

دهقان قهرمان مسابقات جایزه بزرگ دوگانه دبی شد

با پایان رقابت های بین المللی دوگانه، ماندانا دهقان دختر ایرانی با شایستگی مقام قهرمانی را از آن خود کرد.