دویدن

تاثیر دویدن بر افزایش حافظه

مطالعات جدید نشان داده است که چگونه دویدن بر افزایش یادگیری و حافظه تاثیر می‌گذارد