دوی بین المللی پارس

نایب رئیس بانوان فدراسیون دوومیدانی؛

پریسا بهزادی: بخش بانوان ماراتن بین المللی پارس منظم و بدون حاشیه برگزار شد

پریسا بهزادی اولین میزبانی تهران برای ماراتن بین‌المللی با عنوان « دوی بین المللی پارس » را بی نظیر، پر استرس، منظم و بدون حاشیه دانست.

ماراتن دوی بین المللی پارس؛

رقابت بانوان در یکی از پرحاشیه‌ترین ماراتن‌های تهران

برخی بانوان به نشانه اعتراض در یکی از پرحاشیه‌ترین ماراتن‌های تهران ( دوی بین المللی پارس ) از دویدن دور دریاچه صرف نظر کردند. آنها از میدان حسن‌آباد تا میدان آزادی، آزادانه دویدند.

ماراتن دوی بین المللی پارس؛

بازتاب رسانه‌های خارجی در خصوص رقابت زنان در اولین ماراتن بین‌المللی تهران

رسانه‌های خارجی ضمن اشاره به فرهنگ غنی و مهمان نوازی ایرانی‌ها مخالف رقابت جداگانه آقایان و بانوان در ماراتن بین المللی پارس در تهران هستند.