دوی صحرانوردی بانوان نابینا

پایان مسابقات قهرمانی کشور دوی صحرانوردی بانوان نابینا و کم بینا

مسابقات دوی صحرا نوردی قهرمانی کشور بانوان نابینا و کم بینا به مناسبت گرامی داشت دهه مبارکه فجر روز پنج شنبه 15 بهمن ماه برگزار شد.