دو ماراتن

یکی از اتفاقات جالب ورزشی در سال 2017؛

بانوی ویلچرنشین با کمک همتای خود به خط پایان ماراتن بوستون رسید

دنا لینگ بانوی هاکی باز آمریکایی که به علت مصدومیت ویلچرنشین شده بود به کمک همتای سابق خود در هاکی مردان به خط پایان ماراتن بوستون رسید.

در پی استفاده روز افزون ورزشکاران از مواد نیروزا؛

بانوی رکورددار دو ماراتن جهان از دوپینگ ورزشکاران می گوید

تست مواد مخدر و داروها برای ورزشکاران باید طوری برنامه ریزی شود که در صورت استفاده، از گرفتن ویزا معاف شوند و مقامات ضد دوپینگ باید سخت گیر تر و دقیق تر اجرا کنند.