دو ماراتن شیراز

با برگزاری مسابقات بین المللی دو ماراتن؛

مهسا ترابی در اعتراض به دو ماراتن شیراز پا به پای مردان دوید!

مهسا ترابی، بانوی کوهنورد کشورمان، برای اعتراض به ممنوعیت شرکت زنان در این مسابقه دو ماراتن بین المللی، پیش از شروع رسمی مسابقه دویدن را آغاز کرد و چهل و دو کیلومتر مسیر این ماراتن را پا به پای مردان دوید