دو ومیدانی بانوان معلول

مصاف دومین نماینده ایران در مسابقات دو ومیدانی قهرمانی معلولین آسیا

در ادامه رقابت های دو ومیدانی قهرمانی معلولین آسیا و اقیانوسیه، امروز 19 اسفندماه مهناز امینی به مصاف رقبای خود می رود.