دو ومیدانی داخل سالن قهرمانی آسیا

مسابقات دوومیدانی داخل سالن آسیا - تهران؛

تیم زنان ایران در ۴ در۴۰۰ متر رقابت‌های آسیایی نقره گرفت

تیم ملی کشورمان در دوی 4 در 400 متر داخل سالن بانوان ضمن کسب عنوان نایب قهرمانی رکورد ملی این ماده را شکست.

در نخستین روز رقابت های دو ومیدانی قهرمانی آسیا؛

سپیده توکلی نایب قهرمان پنجگانه زنان آسیا شد

شب گذشته در پایان نخستین روز این رقابت ها توکلی توانست با قرار گرفتن روی سکو مدال خود را در ماده پنجگانه قطعی کند.