دو ومیدانی زنان معلول

برنامه چهارمین روز مسابقات دو ومیدانی قهرمانی معلولان آسیا و اقیانوسیه

در ادامه رقابت های دو ومیدانی قهرمانی معلولان آسیا و اقیانوسیه، نمایندگان کشورمان امروز پنج شنبه 20 اسفندماه در چهارمین روز این مسابقات در دو ماده با حریفان خود به رقابت خواهند پرداخت.

مصاف دومین نماینده ایران در مسابقات دو ومیدانی قهرمانی معلولین آسیا

در ادامه رقابت های دو ومیدانی قهرمانی معلولین آسیا و اقیانوسیه، امروز 19 اسفندماه مهناز امینی به مصاف رقبای خود می رود.