دو پینگ روسیه

افشاگر دوپینگ سیستماتیک روس ها: من هیچ خیانتی به روسیه نکردم

دونده زن روسیه که نفر اول در افشای دوپینگ سیستماتیک ورزشکاران کشورش بود، گفت که هیچ خیانتی به روس‌ها نکرده است.