دکتر حسن روحانی

در حاشیه ضیافت افطار روحانی با ورزشکاران؛

تقدیر جامعه ورزش زنان از روحانی با اهدای لوح سپاس

دو تن از بانوان ورزشکار مطرح کشورمان لوح سپاسی را به پاس حمایت‌های دولت تدبیر و امید از ورزش بانوان به دکتر حسن روحانی تقدیم کردند.

در بخشی از سخنان دکتر روحانی در ضیافت افطاری با ورزشکاران؛

زمانی اصلا ورزش بانوان قابل تصور نبود اما اکنون زنان از قهرمانان هستند

در بخشی از سخنان دکتر روحانی در ضیافت افطاری شب گذشته با جمعی از ورزشکاران عنوان شد: زمانی اصلا ورزش بانوان قابل تصور نبود اما اکنون زنان از قهرمانان هستند.