دکتر روحانی

سخنان ریاست جمهوری در خصوص بانوان ورزشکار ایرانی + ویدیو

سخنان دکتر روحانی در خصوص بانوان ورزشکار ایرانی در عرصه های ورزشی بین المللی و تاثیر آنها بر روی جوانان کشور های اسلامی