دیجیتال

ساخت نسخه دیجیتالی مغز

دانشمندان در تلاش هستند تا همه انواع مختلف نورون‌ها را در مغز توصیف کرده، ویژگی‌های شلیک الکتریکی آن‌ها را اندازه‌گیری کرده و مدارهایی را که آن‌ها را به یکدیگر متصل می‌کنند، نقشه‌برداری کنند.